Expertinslaget

#12 Utväg Södra Älvsborg

December 12, 2021

Slå dig ner i soffan eller kontorsstolen och möt Annika Ackerud, legitimerad kurator och samordnare på Utväg Södra Älvsborg. Hur ser egentligen arbetet ut i en verksamhet där man arbetar med både våldsutsatta och våldsutövare? Hur fungerar gruppverksamheten “Icke-våldsgrupp för män”? Vilken hjälp kan enheten ge personer som utövar våld? Det är några av de frågor vi får svar på i lucka 12. Lyssna för att lära dig mer om enhetens arbete mot våld i nära relationer!  

 

Länk till mer information om Utväg Södra Älvsborg: Utväg Södra Älvsborg - Utväg Skaraborg (utvag.se)