Expertinslaget
#24 Karin Holm Kaloczy

#24 Karin Holm Kaloczy

December 24, 2021

Då var vi framme vid den sista luckan! Tillsammans med Karin Holm Kaloczy, Regionhälsans förvaltningsdirektör, knyter vi ihop säcken och tackar för oss. Vi pratar om pandemiåren som varit, expertenheternas roll i vårdkedjan och vad vi kan förvänta oss framåt för Regionhälsan.  

God jul och gott nytt år till alla vårdgivare, kollegor, patienter och invånare i Västra Götaland! 

#23 Flyktingbarnmottagning

#23 Flyktingbarnmottagning

December 23, 2021

Bakom näst sista luckan i julkalendern hittar vi Flyktingbarnmottagning. Vi pratar med Nadja Barenthin Lindblad som är sjuksköterska på mottagningen och som möter barn och unga som lider av somatiska och psykiska besvär till följd av migration och flyktingskap. Vi pratar bland annat om vanliga symtom hos barnen och vad som är viktigt att tänka på i bemötandet.  

 

Läs mer om Flyktingbarnmottagning här:  

https://www.angeredsnarsjukhus.se/vara-mottagningar2/flyktingbarnmottagning/flyktingbarnmottagning---for-remittenter/ 

#22 Primärvårdens dietistenhet

#22 Primärvårdens dietistenhet

December 22, 2021

I lucka 22 träffar vi Maria Palmqvist, dietist på Primärvårdens dietistenhet, som förklarar varför det är viktigt att ha en bra kosthållning. Vi pratar också om kostrelaterad ohälsa, vilka patienter de möter och hur en omläggning av kosten kan förbättra både den fysiska och den psykiska hälsan. Lyssna på dagens lucka för att lära dig mer om hur det är att arbeta som dietist i primärvården!  

 

Länk till mer information: Dietistenheten - Vårdgivarwebben Västra Götalandsregionen (vgregion.se) 

#21 Grön rehab väster

#21 Grön rehab väster

December 21, 2021

I denna lucka träffar vi Cecilia Posselt, legitimerad fysioterapeut och Joanna Nordstrand, legitimerad arbetsterapeut, på Grön rehab väster. Vi pratar om fördelarna med att arbeta med vård utanför sjukhusens sterila miljöer och hur naturunderstödd rehabilitering kan vara ett viktigt verktyg både för personer med stressrelaterad ohälsa och personer med långvarig smärta. 

 

Länk till mer information: Grön rehab väster - Västra Götalandsregionen (vgregion.se) 

#20 Charlotte Nordström

#20 Charlotte Nordström

December 20, 2021

Bakom denna lucka hittar vi Charlotte Nordström, ordförande i styrelsen för Regionhälsan. Charlotte berättar om vad hennes uppdrag som ordförande innebär och hur det har varit att leda förvaltningen under pandemin. Vi pratar också om vilka utmaningar och styrkor som finns med den enorma bredden av verksamheter och vad vi kan vänta oss framåt för Regionhälsan.  

#19 Lymfödemmottagning

#19 Lymfödemmottagning

December 19, 2021

Vad är skillnaden på primära och sekundära lymfödem och hur ser behandlingen ut? I lucka 19 träffar vi Mariana Rubin De Lima, medicinsk lymfterapeut på Lymfödemmottagning Göteborg. Vi pratar om lymfsystemet, kompressionsstrumpor, rosfeber och vad som är viktigt att tänka på när man möter patienter med lymfödem.   

 

Länk till mer information: Lymfödemmottagning Göteborg - Vårdgivarwebben Västra Götalandsregionen (vgregion.se) 

 

#18 Göteborgs bedömningsteam

#18 Göteborgs bedömningsteam

December 18, 2021

Pia Lunöe arbetar som legitimerad psykolog på Göteborgs bedömningsteam. I den här luckan pratar vi om bedömningsteamens senaste uppdrag som handlar om att utreda vuxna patienters intellektuella funktionsförmåga. Hur går en sådan bedömning till och hur kommer det sig att patienterna inte har utretts tidigare? Lyssna på lucka18 för att få svaren!

 

Länk till information om bedömningsteamen i VGR: Bedömningsteam - Västra Götalandsregionen (vgregion.se) 

#17 Borås bedömningsteam

#17 Borås bedömningsteam

December 17, 2021

Bakom denna lucka hittar vi Tove Eriksson, sjukgymnast och koordinator på Borås bedömningsteam. Till Borås bedömningsteam kommer patienter som är eller riskerar att bli långtidssjukskrivna för en bedömning av sin aktivitets- och funktionsförmåga. Hur går en sådan bedömning till och vad tycker egentligen patienterna om att bli bedömda? Lyssna för att få svaren!

 

Länk till information om bedömningsteamen i VGR: Bedömningsteam - Västra Götalandsregionen (vgregion.se) 

#16 Osteoporosenhet Göteborg

#16 Osteoporosenhet Göteborg

December 16, 2021

Osteoporos betyder benskörhet och är ett vanligt tillstånd som drabbar framförallt äldre kvinnor. I denna lucka pratar vi med Pia Thorell som är osteoporoskoordinator på Osteoporosenhet Göteborg som bland annat arbetar med att förbättra vårdkedjan för patienter och möjliggöra att fler fullföljer sin behandling. Lyssna för att lära dig mer om osteoporos! 

 

Värdefulla länkar: 

Länk för vårdgivare till webbplatsen Osteoporosvård: Osteoporosvård - Vårdgivarwebben Västra Götalandsregionen (vgregion.se) 

Länk för vårdgivare till webbplatsen Terapigrupp Osteoporos: Terapigrupp Osteoporos - Vårdgivarwebben Västra Götalandsregionen (vgregion.se) 

Länk till FRAX (Fracture Risk Assessment Tool): https://www.sheffield.ac.uk/FRAX/?lang=se 

#15 Sexualmedicinskt centrum

#15 Sexualmedicinskt centrum

December 15, 2021

I denna lucka träffar vi Sexualmedicinskt centrum, SMC. Vi pratar med Eva Damberg, barnmorska, sexolog och samtalsterapeut och Charlotta von Mentzer som är barnmorska, samtalsterapeut och doktorand. Vi pratar om vanliga sexuella besvär, vilken behandling de erbjuder och hur andra vårdgivare kan få stöd i patientärenden som rör sexuell hälsa. Vi pratar också om SMC-Pilen som är deras lågtröskelmottagning för personer som är i sexuell riskutsatthet.  

 

Länk till SMC:s webbplats: Sexualmedicinskt centrum - Västra Götalandsregionen (vgregion.se) 

Länk till SMC-Pilen:s webbplats: Sexualmedicinskt Centrum-Pilen - Västra Götalandsregionen (vgregion.se)