Expertinslaget

#11 Utväg Skaraborg

December 11, 2021

Lars Andersson och Rebecka Wäring arbetar som kuratorer och samordnare på Utväg Skaraborg. I denna lucka får vi veta mer om deras arbete mot våld i nära relationer och varför de heter just Utväg. Hur ser deras behandling av våldsutsatta barn och vuxna ut? Och hur samarbetar de med polis och socialtjänst? Lyssna för att höra om deras viktiga arbete med att stoppa våld i nära relationer och begränsa våldets konsekvenser. 

 

Här hittar du mer information om Utväg Skaraborg: Utväg Skaraborg - Utväg Skaraborg (utvag.se)